Yapı denetim kuruluşlarına sıkı takip: Yüzde 50’sine kadar para cezası kesilecek

Depremin akabinde yapı kontrol kuruluşlarını inceleme idari ceza uygulanması konusunda resmi adım atıldı. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yapı Kontrol Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması Ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Yol ve Asıllarına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, yapı kontrol kuruluşlarının faaliyetleri, ihbar yahut şikâyet üzerine yahut re’sen incelenecek. Hakkında üçüncü bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilen yapı kontrol kuruluşlarının yapı kontrol müsaade evrakı iptal edilerek faaliyetine son verilecek.

İdari para cezası

Yapı kontrol kuruluşuna, kontrolünü üstlendiği bir yapı için yürütülen inceleme kapsamında Yapıya Ait Bilgi Formu (YİBF) bazında hazırlanacak birebir teknik inceleme raporuna istinaden birden fazla fiilden ötürü idari para cezası verilmesi gerekse bile bu bedel yapı kontrol hizmet kontratı bedelinin yüzde 50’sinden fazla olamaz. Bu durum tıpkı iş için ileride yapılacak bir inceleme kapsamında hazırlanacak yeni bir teknik inceleme raporu doğrultusunda kuruluşa yapı kontrol hizmet kontratı bedelinin yüzde 50’sine kadar idari para cezası uygulanmasına mahzur olmayacak.

İdari para cezaları, bu cezaya ait kararın bildiriminden itibaren bir ay içinde ödenecek İdari para cezasına ait idari müeyyide kararlarına karşı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde yetkili yönetim mahkemesine itiraz edilebilecek.

İdari para cezalarını ödeme şekli

İdari para cezasının ödeme mühleti içinde defaten ödenmesi hâlinde, tahakkuk ettirilen fiyatın dörtte üçü tahsil edilecek. İdari para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması hâlinde, idari para cezasının birinci taksitinin peşin ödenmesi şartıyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilecek. İdari para cezasının ödeme müddetinde yapılan taksitlendirme talepleri idarî para cezası vermeye yetkili mercilerce kıymetlendirilerek karar verilir. Taksitlendirme talebi; idari para cezası karar tarihi, kararın bildirim tarihi, taksit tarihleri ve fiyatları açık olarak belirtilmek suretiyle yazılı olarak yapılacak. Taksitlendirme talebi kabul edilen borçlular; dört eşit taksit halinde ve birinci taksiti idari para cezasının ödeme mühleti içinde, geri kalan üç taksiti ise idari para cezasının bildirim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde idarece belirlenecek müddetlerde ödeyecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir