MHP’den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi: ‘Türk’ ibaresi kaldırılsın

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) kuruluş kanunda yer alan “Türk” tabirinin çıkarılması istemiyle TBMM’ye kanun teklifi sundu.

Tıp tabibi olan MHP’li Taşdoğan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı. Taşdoğan hala TBMM Sıhhat Kurulu üyeliğini de yapıyor.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na 14 Kasım’da sundu.

Teklifte; kanunun isminde ve metninde bulunan “Türk Tabipleri Birliği” ibaresinin “Tabipler Birliği” olarak değiştirilmesi öngörüldü.

TTB ÜYELİĞİ MECBURÎ OLMAYACAK

Kanunda yer alan “Bir tabip odası hudutları içinde sanatını hür olarak icra eden tabipler bir ay içinde o vilayet yahut bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik misyonlarını yerine getirmekle yükümlüdürler” kararındaki “üye olmak ve üyelik vazifelerini yerine getirmekle yükümlüdürler” sözü “üye olabilirler” biçiminde değiştirilmesi teklif edildi.

ANAYASAL KABAHATTEN KARAR YÖNETİCİLİĞİ DÜŞÜRECEK

Teklifle ayrıyeten; “Türk Ceza Kanunu’nun; devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar ve Terörle Uğraş Kanunu’nda yazılı kabahatlerden rastgele birinden mahkûm olanlar ile Kanun Kararında Kararnameler ile kamu hizmetinden çıkarılanların, Türk Tabipleri Birliği’nin merkez ve tabip odalarındaki üyeliklerinin sonlandırılması ve sorumlu organlardaki misyonlarına son verilmesinin” önü açıldı.

Kanun teklifinin münasebetinde şu tabirler yer aldı:

*Kamu hizmeti dışında çalışan tabiplerin zarurî üye olmasından gücünü alan Birlik, tüm hekimler ismine kelam söyleme, hekimlik alanlarına müdahil olma ve mesleksel disiplin açısından yargılama (hekimlik icrasını askıya alma ve makul bir müddet hudut koyma) haklarına sahiptir.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan

*Dünyadaki uygulamanın tersine ülkemizde ulusal hekim dernekleri tek elde toplanmış ve yalnızca Tabipleri Birliği yetkilendirilmiştir.

“MOTİVASYONA ZİYAN VEREN AÇIKLAMALAR, DEVLETE KARŞI İŞLENECEK EN AĞIR SUÇTUR”

*Böylelikle bütün tabiplerin mukadderatı Tabipler Birliği’nin insafına bırakılmıştır. Ülkemizin, ulusal güvenliğini tehdit eden, sınırlarımızdaki terör hareketlenmeleri ve milletin güvenliğini tehdit eden terör ögeleri bertaraf edilirken; milletin can ve mal güvenliğini koruyan, vatan savunması yapan kolluk güçlerimizin moral ve motivasyonuna ziyan veren açıklamalar, devlete karşı işlenecek en ağır cürümdür.

*Milli birliğin tesisini zedeleyen açıklamalar ve kamuoyu vicdanım rahatsız eden beyanlar vermek tabip meslek mensuplarının ve STK’larının fonksiyonu olmamalıdır.

*Tabipler Birliği’nin, ulusal güvenlik problemlerin de bile terör odaklarıyla tıpkı görüşü savunması, vatan savunması yapan kolluk güçlerimizin moral ve motivasyonuna ziyan vermesi, terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan birliğin isminin başında ‘Türk’ ibaresinin geçmesi kamuoyu vicdanını ve tıpkı görüşü savunmayan lakin kamu dışında çalışmak için üye olmak zorunda olan tabiplerimizi rahatsız etmektedir.

Tıp hekimi olan MHP’li Taşdoğan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı. Taşdoğan hala TBMM Sıhhat Kurulu üyeliğini de yapıyor. (ANKA)

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir