Eğitim-Sen’den Öğretmenlik Meslek Kanunu için ‘kırmızı kartlı’ protesto

Eğitim-Sen üyeleri, yarın Anayasa Mahkemesi’nde temelden görüşülecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı İstanbul Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü önünde ‘kırmızı kartlı’ aksiyon yaptı.

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali istemiyle açtığı davayı yarın asıldan görüşmeye başlayacak. Eğitim-Sen, Anayasa Mahkemesi’ndeki görüşme öncesi, bugün yurt genelinde “Öğretmenlik Meslek Kanunu’na kırmızı kart” hareketi yaptı.

İstanbul’da da Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü önünde bir ortaya gelen sendika üyeleri, “Eşit iş eşit fiyat anayasal hakkımızdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilsin” yazılı pankart açtı. Ellerinde “Anayasa Mahkemesi iptal etsin. Öğretmenlik Meslek Kanunu’na hayır” yazılı kırmızı kartlar taşıyan sendika üyeleri, “Öğrencime bir öğün fiyatsız yemek” ve “Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilsin” sloganları attı.

“HUKUKSAL DEĞİL, SİYASİ KARAR”

Eğitim-Sen 7 No’lu Şube Lideri Mehmet Emin Kırşanlıoğlu, öğretmenlerin yaşadığı meselelere dikkat çekti ve şunları söyledi:

* “Bu meslek kanunu çıksa da Anayasa Mahkemesi’nden bir an evvel bunu iptal etmesini istiyoruz. İptal edeceğine inanıyoruz. Zira bu, bir hukukî karar değil, bu bir siyasal karar. Bunu bir sefer daha buradan haykırıyoruz. Tüm bu haykırmalarımıza karşılık bugün bütün okullarda bir dakikalık kırmızı kart hareketlerimiz vardı. Biz, bunları da bugün burada bir sefer daha yapmak istiyoruz.”

* Hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Eğitim-Sen 9 No’lu Şube Lideri Hüseyin Özev de kanunun Anayasa ile Ulusal Eğitim Temel Kanunu’na karşıt düzenlemeler içerdiğini ve bu nedenle ağır reaksiyonla karşılandığını söyledi. Özev, şöyle konuştu:

“DAVALARA KARŞIN BAKANLIĞIN İMTİHAN TAKVİMİNİ İŞLETMEKTE ISRAR ETMESİ ANLAŞILIR DEĞİL”

* Gerçek bir meslek kanunu olmaktan çok uzak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi, yasalaşmasının çabucak akabinde ana muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış ve Anayasa Mahkemesi, mevzuyu ‘esastan görüşmek’ üzere gündemine almıştır. Emsal bir halde, ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği’nin de ilgili maddelere ve Anayasa’ya alışılmamış düzenlemeler içermesi nedeniyle sendikamız tarafından Danıştay’a dava açılmıştır.

* Açılan davalara karşın Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın imtihan takvimini işletmekte ısrar etmesi anlaşılır değildir. Eğitim- Sen olarak, gündeme geldiği birinci günden itibaren yaptığımız hareket ve etkinliklerde, Anayasa Mahkemesi gündemindeki düzenlemenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sıkıntılarına tahlil üretmeyen, eşit işe eşit fiyat prensibini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler ortasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir içeriğe sahip olduğu söz edilmiştir.

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET’ PRENSİBİYLE ÇELİŞEN UYGULAMAYA SON VERİLMELİ”

* “Son olarak 2 Kasım tarihinde 14 eğitim sendikasının ülke genelinde yaptığı iş bırakma hareketiyle öğretmenler kitlesel olarak itirazlarını lisana getirmiştir lakin Ulusal Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yönelik bütün tenkitlere kulaklarını tıkamakta ve bildiğini okumaya devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya ters düzenlemeler içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu yarın asıldan görüşecektir.

* Eğitim işçilerinin beklentisi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer alan ekonomik iyileştirmelerin bütün eğitim ve bilim işçilerine ayrımsız ve eşit bir biçimde uygulanması, öğretmenleri ayrıştıran ve ‘eşit işe eşit ücret’ unsuruyla çelişen her türlü uygulamaya derhal son verilmesidir. Bu manada Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar kıymetlidir.

* Sendikamız, yıllardır yalnızca öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim işçilerinin çalışma ve ömür şartlarının uygunlaştırılması gerektiğini savunmaktadır. Nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik işçi, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim işçilerinin hakları ve talepleri de dikkate alınmalıdır.

“TÜM EĞİTİMCİLERİN HAKLARINI TEMİNAT ALAN YENİ BİR KANUN YAPILMALI”

* Öğretmenler için düşünülen iyileştirmeler, tüm eğitim ve bilim işçisi arkadaşlarımızın çalışma ve ömür şartlarının uygunlaştırılması ile birlikte ele alındığında manalı olacaktır. Gerçek bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa ‘Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı’ temel alınmalı; yalnızca öğretmenlerin değil, tüm eğitim işçilerinin hakları ve taleplerini garanti altına alan yeni bir kanun yapılmalıdır.

* Eğitim işçilerinin Anayasa Mahkemesi’nden talebi, hukuka uygun karar alması, eğitim alanında oluşacak kaosa müsaade vermemesidir. Gündeme geldiği andan itibaren tenkit ve itirazlarımızı kamuoyu ile paylaştığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yönetmeliğine karşı uğraşımızı gerek hukukî gerekse örgütsel boyutuyla sonuç alıncaya kadar sürdüreceğimiz bilinmelidir.” ANKA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir