Bakanlık en düşüş 32.554 TL maaş işe persnel alımına başladı! Başvuru şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve  İklim Değişikliği Bakanlığı, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim İşçisi İstihdamına Ait Temel ve Yordamlar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci unsuru kapsamında bilişim çalışanı alımı yapacağını açıkladı. En az KPSS 70 puan koşulu arayan kurum müracaat kaideleri ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları adaylar ile paylaştı. Ayrıyeten bakanlık ilanda belirtildiği üzere adaylara en düşüş 32.554 TL en yüksek 48.831 TL maaş verecek.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Çevre, Şehircilik ve  İklim Değişikliği Bakanlığı işçi alımı müracaatları 17 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 6 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden müracaatlarını online olarak basitçe tamamlayabilecek. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

GEREKLİ BELGELER

1) Özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak formda hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılan müracaat esnasında yüklenecektir.)

2) Her bir durum için özel kurallarda istenilen sertifikalar. (Sertifikalar imtihanla alınmış olmalıdır.),

3) Çalışma dokümanları (Çalıştığı işyerlerinden alacağı işe giriş – çıkış tarihleri ile vazife unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma evrakının aslı),

4) Toplumsal Güvenlik Kurumundan yahut e-devlet üzerinden alınacak Uzun Vade SGK Hizmet Dökümü (SGK prim gün sayısı yazılı olacak),

5) Aktüel programlama lisanlarından en az iki adedine ait doküman yahut evraklar. (Transkript dokümanı de kabul edilecektir.),

6) Geçerli KPSS Sonuç Dokümanı (70 ve üstü KPSS puanı olan adayların sonuç evrakını yüklemeleri gerekmekte olup, KPSS puanı olmayan yahut evrak ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınacaktır.)

7) Geçerli YDS Sonuç Dokümanı (İngilizce lisanında Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) alınan puanı yahut bu lisanda yapılan öteki yabancı lisan imtihanlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen geçerli sonuç belgesi)

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda sayılan genel kaidelere haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından; fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, başkaları için en az 5 yıllık mesleksel deneyime sahip bulunması (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi takımlı yahut birebir Kanunun 4 üncü hususunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır).

e) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla aktüel programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemeleri,

f) Ayrıyeten üstteki genel koşulları taşımaları kaydıyla adayların;

B Kümesi Takımlar için (Tavan Fiyatın 3 Katı); (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,

C Kümesi Takımlar için (Tavan Fiyatın 2 Katı); (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki,

şartlara da haiz olmaları gerekmektedir

ÜCRET TABLOSU

Aylık brüt mukavele fiyatı tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların 3 üncü unsurunda tespit edilen mukavele fiyat tavanının (yılın birinci altı ayı için belirlenen fiyat tavanı 16.277,45 TL’dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak fiyat olacaktır.

RESMİ İLAN METNİNE ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir